Missie en visie

Missie

Ichtus Kortrijk is een christelijke Kortrijkse studentenvereniging toegankelijk voor alle geïnteresseerde studenten uit het tertiair onderwijs. Bij ons staan relaties met God en met elkaar, gastvrijheid, gemeenschap en discipelschap centraal. We baseren onze christelijke waarden op Bijbelse principes.

Visie

Ichtus Kortrijk zal door actueel relevante activiteiten aan te bieden; waarbinnen onderwijs, aanbidding en studie centraal staan; groeien op 3 niveaus:
  • Intern: Door ownership van de leden, waarbij het merendeel van de leden mede verantwoordelijk is voor de werking van Ichtus Kortrijk, zullen we groeien in aantal, eenheid, hechtheid en geloof.
  • Lokaal: Door actief deel uit te maken van de Kortrijkse studentenleven zullen we groeien in aantal en bekendheid.
  • (Inter)nationaal: Door contacten te onderhouden met christelijke gemeenten en andere Ichtus- en IFESgroepen zullen we groeien in (h)erkenning als Christelijke Kortrijkse studentenvereniging